Insentívne zájazdy

Motivácia je hybnou silou činorodosti človeka. Napríklad vaši zamestnanci sú pri správnej motivácii schopní firmu doviesť k úspechu. Potreba motivovať zamestnancov, manažment, partnerov a klientov spôsobila, že sa insentívne zájazdy stali mimoriadne účinným nástrojom odmeny, stimulácie, či prejavom vďaky za spoluprácu. Ich účelom je aktivovať vzájomné vzťahy prostredníctvom príjemných zážitkov. Zároveň rastie váš firemný imidž a spoločenská prestíž.

Spoločnosť Intravel vám ponúka niekoľko druhov insentívnych zájazdov, ktoré sa delia podľa základných programov na relaxačné, motivačné a exotické, ale dokážeme pripraviť aj ich kombináciu podľa predstavy klienta.

Insentíva relaxačná
Insentíva poznávacia
Insentíva exkluzívna

Darujte niečo originálne

Ak máte záujem o cesty nevšedného charakteru, ktoré vám bežná cestovná kancelária neposkytne, preneste starosti s ich realizáciou a prípravou na našich skúsených profesionálov. Pripravíme pre vás cestu na mieru kamkoľvek na svete s kompletným programom:

 • letový plán,
 • presuny,
 • ubytovanie v hoteloch podľa výberu klienta, tiež konferenčný a kongresový servis,
 • gastro zážitky (v konkrétnej destinácií),
 • komplexný branding miestností podľa výberu klienta,
 • organizovanie voľného času v destinácii,
 • sprievodcovské služby,
 • organizovanie exkurzií,
 • zabezpečenie vstupeniek,
 • tlmočnícke služby,
 • sprievodcovské služby,
 • služby stálych, fundovaných delegátov,
 • technické spracovanie celej cesty (video-, fotomateriál, spracovanie prezentácií),

a mnohé iné služby podľa požiadavky klienta, napr. cestovné poistenie, zdravotné očkovania, vybavenie víz atď.