Organizovanie kongresov
Tuzemsko

Intravel má bohaté skúsenosti s prípravou konferencií, seminárov a pracovných stretnutí nielen v Bratislave, ale aj v mnohých ďalších nami osvedčených lokalitách na celom Slovensku. Postaráme sa o to, aby bolo podujatie jedinečným a príjemným zážitkom pre všetkých účastníkov. Pri príprave a organizovaní kongresov spolupracujeme s renomovanými sieťami hotelov. Intravel vám navrhne najoptimálnejší variant na podujatie na úrovni.

Ukážky konferencií:
Výročná obchodná konferencia spoločnosti AXA
Práve naša spoločnosť mala tú česť zorganizovať 6. Výročnú obchodnú konferenciu spoločnosti AXA, ktorá sa niesla vo veľkolepom duchu udalosti nesúcej toto meno.

Výročná obchodná konferencia spoločnosti QS Network
Znakom spokojnosti s našimi službami je pre nás aj fakt, že spoločnosť QS Network sa obrátila práve na našu spoločnosť v minulosti už dva krát pri organizácii významného podujatia pre ich spoločnosť – výročnej konferencie.

Výročná obchodná konferencia spoločnosti WinFin
Ďalším našim dôležitým klientom je aj spoločnosť WinFin,a.s., ktorá nás poverila opakovane v minulých rokoch organizáciou firemných podujatí, medzi ktorými boli aj výročné konferencie ich spoločnosti. Tak, ako v prípade ostatných konferencií, ktoré organizuje naša spoločnosť, aj v prípade týchto konferencií sa jednalo o honosné podujatia s bohatým spoločenským programom.

MDRT, Slovensko
Million Dollar Round Table (MDRT) je najprestížnejšou medzinárodnou organizáciou, ktorá združuje najlepších profesionálnych finančných poradcov z celého sveta. MDRT organizuje medzinárodne viacero stretnutí pre svojich členov, no na Slovensku bolo takéto prestížne stretnutie, „1st MDRT DAY SLOVAKIA 2010“ prvý a jediný krát 9. apríla 2010 v hoteli Sheraton ***** v Bratislave. Práve my sme mali tú česť zorganizovať historicky prvé stretnutie tohto druhu na Slovensku a ako jediní v spolupráci s organizáciou MDRT  organizačne zastrešovať: od plánovania programu konferencie, cez prípravu a spracovanie komunikačných materiálov, registráciu účastníkov, prenájom priestorov, catering, audiovizuálnu a technickú podporu, profesionálne simultánne tlmočenie programu a v neposlednom rade sme zabezpečovali dopravu a ubytovanie pre pozvaných rétorov zo zahraničia a organizáciu voľnočasového programu pre spomínaných významných hostí.

Intravel kongresové služby:

 • planning programu kongresu či konferencie,
 • príprava rozpočtu,
 • manažovanie organizačného výboru kongresu/konferencie,
 • registrácia účastníkov,
 • príprava a spracovanie komunikačných materiálov (prezentácie, CD nosiče atď.),
 • prenájom priestorov,
 • ubytovanie účastníkov,
 • cateringové služby,
 • technická podpora,
 • prekladateľské služby a tlmočenie,
 • spoločenský a kultúrny program,
 • doprava účastníkov (letenky, presuny),
 • informačné zastávky na letiskách a v meste, kde sa koná kongres,
 • spracovanie mailingu,
 • grafické návrhy a tlačové materiály,
 • darčeky, suveníry,
 • V. I. P. servis,
 • foto- a videodokumentácia,
 • branding kongresových miestností,
 • servisný personál.